Projekty w kategorii: Dachy zielone

Ogrody dachowe WARMIA TOWERS

Kategoria: Dachy zielone
Data wykonania:
Opis:

Zespół mieszkalno-handlowo-usługowy w Olsztynie jest obiektem publicznym, ogólnodostępnym. Znajdują się tu liczne lokale mieszkaniowe, powierzchnie przeznaczone pod handel, usługi oraz powierzchnie biurowe. Wykorzystanie dachów pod budowę ogrodów intensywnych zwiększa powierzchnię biologicznie czynną na terenie inwestycji, co wpływa na poprawę warunków środowiskowych w tym miejscu.

Projekt planistyczny zakładał wyodrębnienie na powierzchni dachowej budynków 4 wnętrz ogrodowych uwzględniających wypoczynek czynny i bierny. Poszczególne wnętrza znajdują się na różnych poziomach, łączą je ciągi komunikacyjne, istnieje również możliwość przemieszczania się pomiędzy poziomami windą.
Ogród położony na najniższej kondygnacji +1 ma powierzchnię 571,3 m2, założenia znajdujące się na wyższej kondygnacji mają powierzchnię 131,8 m2 (ogród dla pracowników budynku biurowego) oraz 150,5m2  (ogród z placem zabaw). Najwyżej położony ogród (kondygnacja +3) zajmuje 1190,8 m2.

Sporządzona koncepcja zagospodarowania zielonych dachów podkreśla oraz wzbogaca kolorystycznie nowoczesną bryłę budynku przy zastosowaniu powierzchni z roślin okrywowych, kwitnących krzewów ozdobnych oraz drzew o dużych walorach dekoracyjnych.

Dobór materiału roślinnego został dokonany w oparciu o uwarunkowania klimatyczne panujące na obszarach miejskich w obrębie Olsztyna. W projekcie przewidziano wystawę i czas nasłonecznienia.