Projekty w kategorii: Ogrody prywatne

Ogród przy domu jednorodzinnym w Skierdach

Kategoria: Ogrody prywatne
Data wykonania: 2009-05-31
Opis:

Zaproponowana kompozycja przestrzenna jest wynikiem przeprowadzonych obserwacji na terenie ogrodu. Udział roślinności istniejącej jest znikomy (są to jedynie pojedyncze egzemplarze rodzaju Betula, Pinus, Thuja). Nasadzenia roślinne zostały zaprojektowane w strefie wejściowej oraz wzdłuż całego ogrodzenia działki. Linia rabat została poprowadzona w swobodny sposób.

Dobór materiału roślinnego został dokonany w oparciu o uwarunkowania klimatyczne panujące na terenie ogrodu oraz o warunki glebowe i hydrologiczne analizowanego obszaru.

W projekcie przewidziano również wystawę i czas nasłonecznienia.

Dobrany materiał roślinny ma małe wymagania glebowe (głównie gleby mało zasobne, suche). W większości jest odporny na mrozy i suszę. Nie wymaga specjalnych warunków wodnych. Gatunki krzewów zostały dobrane w taki sposób, aby ich kwitnienie odbywało się przez większą część okresu wegetacyjnego.