Klasztor O.O. Jezuitów w Świętej Lipce

Kategoria: Budynki użyteczności publicznej
Data wykonania:
Opis:

Klasztor O.O. Jezuitów w Świętej Lipce